Nyheder og artikler strategisk kriseledelse

Når resultaterne svigter – hvad så?

Appelquist & Co_turnaround resultatkrise #1_small_apr 2020 (1)

Hvordan gennemfører man reduktioner af omkostningerne i en virksomhed uden at skade konkurrenceevnen?

Når det ydre pres på en virksomhed øges under en krise, så er det noget af det første, der bliver skåret på omkostninger til HR og på marketingbudgetterne.

Det er relativt hurtigt at gennemføre og man undgår at skulle begynde at reducere eller ændre på organisationsstruktur og arbejdsprocesser. Det er problematisk, da det accelerer den negative udvikling i et kriseramt selskab.

Når det er nød…

Læs mere…

Tre gode råd til en bedre likviditet

Har man ikke allerede et likviditetsbudget, er en krise en oplagt anledning til at få skabt et overblik. Hvor meget går ind, hvor meget går ud, og hvornår. Det er afgørende for at kunne rette op på en kriseramt virksomhed.

1) Få faste rutiner! Gennemgå jeres interne rutiner, f.eks. betaling af regninger. Udnytter I kreditbetingelserne, er det muligt at få nogle bedre? Når I har oparbejdet gode rutiner, så hold fast i dem. Det giver tryghed og overblik over jeres likviditet og kassebeholdningen.…

Læs mere…

Optimister mister modet!

Her er et enkelt spørgsmål om ledelse af kriseramte organisationer, som jeg vi opfordre dig til at reflekter over.

Hvilken typer organisationer og ledere vil sandsynligvis klare sig bedst igennem en krise?

  1. Er det optimisten?
  2. Er det realisten?
  3. Er det pessimisten?

De første der falder fra, er pessimisterne. Når de ikke kan se en løsning forude, giver de hurtigere op end de andre. De optimistiske mister modet, når afslutningen på en krise enten flytter sig eller når en afslutning er ukendt…

Læs mere…

OPTIMERING AF LIKVIDITET

Jeg oplever ofte som rådgiver, at mange fejlagtigt tror at det er de negative resultater, der lukker en virksomhed. Det er ikke de dårlige resultater, men mangel på likviditet, der i sidste ende lukker en virksomhed. Det kan ramme både kriseramte og sunde virksomheder - hårdt og uforudset!

Det er likviditet, der i realiteten afgør om driften kan fortsætte uanset hvordan økonomien ellers ser ud i selskabet. Hvis selskabet har positive pengestrømme eller hvis ejerne tilfører kapital til selskabet…

Læs mere…

FASE #1: STRATEGISK KRISE

Appelquist & Co_Siden findes ikke_jan 2020

En virksomhedskrise, der udvikler sig over tid, starter med en strategisk krise. Den aktuelle retning og fokus for virksomheden er ikke længere konkurrencedygtig.

Sæt fokus på tre af nedenstående elementer for at finde årsagerne til dårlige økonomiske resultater i jeres virksomhed.

  1. Vurder jeres strategiske alignment
  2. Vurder det strategiske fundament
  3. Vurder organisationskulturen

Strategisk alignment handler om at sikre balance imellem jeres ressourcer og de eksterne muligheder og trusler …

Læs mere…

FASE 2: RESULTATKRISE

De virksomheder, der ikke får skabt de nødvendige ændringer i strategi og organisation, vil opleve at resultaterne begynder at svigte. Og virksomheden træder ind næste fase. Resultatkrisen! Vurder hvor selskabet står ved at se på resultaterne:

  1. Indtjening og kapitaltilpasning. Hvordan ser driftsresultatet ud, og hvor godt udnytter I kapitalen i selskabet?
  2. Medarbejdertilfredshed og loyalitet. Hvor tilfredse er medarbejderne, og hvad er sandsynligheden for, at de vil anbefale jer til venner og …

Læs mere…

FASE 3: LIKVIDITETSKRISE

Appelquist & Co_turnaround likviditetskrise #5_jan 2020

Manglen på likviditet spreder sig som ringe i vandet i dansk erhvervsliv i den her tid. Manglen på kapital vil sprede sig til de fleste brancher, og det tvinger virksomhederne markant ned i aktivitetsniveau. Hvad kan du gøre ved det?

Når en virksomhed oplever øget pres fra omverden, vil en skjult krise i strategi, organisation og faldende resultater, accelerere behovet for likviditet. Afdæk mulighederne for genforhandling af jeres aftaler og vilkår. Der er fire områder I kan arbejde med:

  1. Opt…

Læs mere…

FASE 4: INSOLVENS

Appelquist & Co_turnaround insolvenskrise_apr 2020

En virksomhed der er insolvent, er ikke kreditværdig, da den ikke længere er i stand til at betale sine forpligtelser. Der skelnes mellem to typer af insolvens. 1) Tekniske insolvens, hvor gælden overstiger aktiverne, men overholder sine forpligtigelser. 2) Egentlig insolvens, hvor selskabet ikke kan overholde sine forpligtigelser.

Hvad kan man gøre i den situation?

Tekniske insolvente selskaber, har tid til at løse problemerne, men det kræver øjeblikkelig handling, da selskabet ellers hurtigt…

Læs mere…

FASE 5: REKONSTRUKTION

Appelquist & Co_turnaround virksomhedskrise_rekonstruktion_small_mar_2020

En rekonstruktion kan opstå når en insolvent virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer, og man må standse betalingerne. Hvad muligheder har ledelsen nu?

Der findes to rekonstruktioner; 1) Retslig rekonstruktion 2) Stille rekonstruktion. Formålet er at give arbejdsro og mulighed for at indgå aftaler enten gennem akkorder eller ved at sælge de sunde dele af virksomheden. Der er begrænset handlefrihed i en rekonstruktion, og man bør søge juridisk bistand.

1) Retslig rekonstruktion skal a…

Læs mere…

FASE 6: KONKURS

Appelquist & Co_turnaround virksomhedskrise_konkurs_mar_2020

Konkurs sker når det ikke er muligt at lave en rekonstruktion af virksomheden. Hvis selskabet ikke kan betale sine regninger, og man vurder, at det fortsætter fremover, har man pligt til at standse alle betalinger. Hverken ledelse eller bestyrelse har handlefrihed eller råderum til at gøre noget.

Når et selskab bliver erklæreret konkurs, overdrages selskabet til en kurator, der afvikler aktiverne bedst muligt og veksle alle værdier til kontanter. De kreditorer der har penge til gode, skal ikke …

Læs mere…