Appelquist & Co_turnaround strategier #1a_jan 2020

Sådan starter du arbejdet med innovation

Researchere og forskere har i de senere år identificeret tre særlige kapabiliteter, som meget succesfulde virksomheder i højere grad besidder, i forhold til de mindre succesfulde virksomheder. Det er særlige udviklingskapabiliteter, der er forudsætningen for, at virksomheden kan springe fra den ene vækstkurve til den næste med succes. De tre kapabiliteter skal ses i en sammenhæng:

  • Evnen til at se og udnytte skift i markedsvilkår før alle andre
  • Unikke operationelle kompetencer
  • En pulje af ta…

Læs mere…

Appelquist & Co__innovation og vækst #2_mar 2022

Lav et skift i markedet før alle andre

Vi kan opdele forudsætninger i et eksternt og internt perspektiv. Det eksterne perspektiv er de markedsmæssige muligheder for vækst, som virksomheden bør udnytte, for at realisere markante vækstrater. Det interne perspektiv handler om i hvilken grad din virksomhed er vækstparat. Her ser vi på virksomhedens fundamentale kapacitet, de operationelle og dynamiske kompetencer, der skal sættes i spil for at du kan imødekomne truslerne og udnytte mulighederne på et marked.

Den organiske vækst i en vir…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround krisetegn_jan 2020

Start med det fundamentale

Når du gerne vil arbejde med innovation og vækst, er det helt afgørende at du og din virksomhed har det rette fundament på plads. Det gør du ved at tage et ærligt og åbent kig i spejlet på væggen. En vurdering af vækstparathed kræver en diskussion med den resterende ledergruppe, om hvordan man ser på hele virksomhedens situation og dens operationelle evner og resultater.

Når du skal vurdere hvor vækstparat virksomheden er, starter diskussionen med at undersøge virksomhedens fundamentale kapacit…

Læs mere…

Appelquist & Co_innovation og vækst_mar 2022

Opbyg en mere entreprenant kultur

Virksomheder der vil skabe en mere entreprenant kultur, må starte med at skabe de rette forudsætninger, for at radikale ideer kan opstå, kommercialiseres og skabe den næste markante vækstkurve. Når man ønsker at etablere en entreprenant kultur i en organisation, bør den grundlægges på tre forudsætninger.

  • At ledelsen gøre det med en klar vision og værdisæt
  • At kulturen kan omfavne, accepteret og forventet at der sker fejle
  • At medarbejderne tager ejerskab for nye ideer og for at realisere dem

Læs mere…

Appelquist & Co_innovation og vækst_mar_2022

Hvor vækstparat er din virksomhed egentlig?

Det er vigtigt at starte med at kortlægge hvilken position din virksomhed indtager, for at du kan vurdere om den er i stand til at skabe den næste markante vækstkurve. Hvis din virksomhed ikke er tilstrækkelig vækstparat, må du nødvendigvis starte med at sikre, at virksomheden opnår de rette forudsætninger for at blive vækstparat. Det gælder i øvrigt uanset, hvor stor eller lille virksomheden er, og hvor den er i sin udvikling i øvrigt.

De fundamentale kapaciteter i virksomhed kan indtage tre f…

Læs mere…

Appelquist & Co_den oversete vækststrategi_feb_2022

Den oversete vækststrategi

Der er de senere år opstået en ny type vækstkurve, der er baseret på innovation af forretningsmodellen frem for innovation af produkter og ydelser. Forskning på området har i de senere år dokumenteret, at denne nye type vækst er en mere effektiv og robust vækstkurve, end de fire traditionelle vækstkurver er det.

Et studie fra Boston Consulting Group har vist, at over en femårig periode, var de virksomheder, der havde udviklet deres forretningsmodel, 6 % mere profitable sammenlignet med de virks…

Læs mere…

Appelquist & Co_innovation og vækst_feb_2022

De traditionelle vækststrategier

Der er fire generiske strategier, der skaber vækst i en virksomhed, og som ofte kommer i en kronologisk rækkefølge, der følger den naturlige udvikling i virksomhedens livscyklus.

  1. Innovation (produkter/kunder)
  2. Indtrængning (markeder)
  3. Udvidelse
  4. Diversifikation

1) Innovation: En iværksætter går til markedet med et nyt produkt eller serviceydelse, der løser en konkret problemstilling på et marked, eller som skaber et helt nyt behov hos et bestemt kundesegment. Hvis kunderne tager denne nye …

Læs mere…

Appelquist & Co_Morgen-møde_okt_2020

Vækst er brændstoffet

En livscyklus for succesfulde virksomheder, er opbygget af en eller flere forskellige cyklusforløb efterfulgt af hinanden. Hver af disse kurver kan bestå af et eller flere tiltag, der har det fælles formål at skabe vækst i de finansielle resultater.

Virksomhedens omsætning i en ny forretningsmodel er i en opstart på et lavt niveau. Men så snart omsætningen begynder at stige markant, vil man kunne konstatere, at virksomheden realiserer høje vækstrater. Omsætningen accelererer, og virksomheden be…

Læs mere…

Appelquist & Co_Netværk2_okt_2020

Innovation er en vækstmotor

Når store globale virksomheder allokerer blot 1-2 % af deres omsætning til at skabe banebrydende projekter i deres R&D organisation, bliver de hyldet som modige og innovative. Men reelt er der tale om meget små investeringer.

Generelt anvender små og mellemstore danske virksomheder endnu mindre af deres budgetter på forretningsudvikling, og de fleste ignorer helt udvikling af nye innovative forretningsmodeller. Men når der opstår kriser, er der en del af disse virksomheder, der med succes sætte…

Læs mere…

Appelquist & Co_kursusdeltager_small_okt_2020

Vækstkurver, strategier og muligheder

Når jeg anvender begrebet vækst, er du nok ikke i tvivl om, hvad jeg mener med det. Men hvad der er markant vækst, kræver nok en uddybende forklaring. Markant vækst er, når en virksomhed præsterer markant bedre end alle andre på det samme marked. Når det er markant, er der tale om vækstrater, der er bedre end det markedslederen præsterer på et givent marked eller i en specifik branche. Det er altså ikke nok at følge markedslederen, men din virksomhed skal udfordre markedet på sin helt egne præmi…

Læs mere…

Appelquist & Co_Genopfind din virksomhed_feb_2022

Genopfind din virksomhed, før andre gør det

Før eller siden vil din virksomheder på et eller andet tidspunkt opleve, at væksten flader ud og de finansielle resultater aftager og stagnerer. Det sker for alle virksomheder, selv de mest succesfulde virksomheder.

Vi husker alle de store og succesfulde globale selskaber, der pludselig forsvandt fra markederne. Det er selskaber som Kodak, Blockbuster, Motorola, Nokia, Loewe og mange andre internationale og globale spillere. Vi har også set danske markedsledende virksomheder forsvinde pludselig…

Læs mere…

Appelquist & Co_De traditionelle vækststrategier er utilstrækkelige_feb_2022

De traditionelle vækststrategier er utilstrækkelige

Det er en udbredt og meget anerkendt tilgang til vækst, at se på virksomhedens eksisterende produkter, kunder og geografiske markeder, og overveje om der kan skabes vækst ved udvikle enten nye produkter, nye kundesegmenter, eller om det er muligt at trænge ind på nye geografiske markeder. Men alle initiativer sker med udgangspunkt i den eksisterende forretningsmodel og på det eksisterende strategiske fundament.

I takt med at mulighederne for vækst udtømmes, begyndte en ny type af strategier at …

Læs mere…